STU med fokus på dig og dine muligheder

Lykkegardskolen tilbyder Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Det er et treårigt forløb for unge i alderen 16 – 25 år med særlige behov. Uddannelsens mål er at styrke den unge i at mestre sit eget liv ved at opnå sociale, personlige og faglige kompetencer.

Uddannelsen indledes med et 12 ugers afklaringsforløb, hvor vi i samarbejde med den unge udarbejder en uddannelsesplan med udgangspunkt i interesser, kompetencer og ønsker for fremtiden.

STU-tilbud med to linjer

I Lykkegardskolens STU kan den unge vælge mellem to linjer:
Natur og udeliv og Maritim STU.

På begge linjer får den unge rig mulighed for at udvikle sig og flytte sine personlige grænser.

Vi kan tilbyde en aktiv og udviklende hverdag, under åben himmel og med vind i sejlene, i skoven, på marken eller på vandet, med tov, træspåner og værktøj mellem fingrene.

Lykkegardskolen
Hovedgaden 2
4420 Regstrup

Skoleleder
Astrid Barslund
ab@lykkegardskolen.dk
tlf. 92 90 05 00

Visitation
Pernille Brandt
pernillebrandt@lykkegard.dk
tlf. 41 41 76 35

Brochure om STU

Maritim STU på Skoleskibet Hjalm

Maritim STU er ideel for unge, som har interesse for eller ønsker at blive en del af et maritimt miljø. Målet kan være en håndværksmæssig eller maritim uddannelse.

Læs mere her

Natur og udeliv

For unge, der ønsker at opleve naturen på nærmeste hold og lære om fx bæredygtigt landbrug og dyrehold. Der er rig mulighed for at tilegne sig praktiske og tekniske kundskaber.

Læs mere her

Uddannelsen indeholder tre elementer:

  • Almindelig daglig livsførelse (ADL), herunder samfundsforhold, økonomi, madlavning og hygiejne.
  • En indholdsrettet undervisningsdel, der tager udgangspunkt i elevens interesser, evner og mål.
  • Praktikophold i virksomheder og på uddannelsesinstitutioner.

Alle forløb tilrettelægges individuelt og uddannelsen afsluttes med et kompetencebevis.

ADL-træning

Træning i “Almindelig Daglig Livsførelse” er en grundlæggende del af vores STU. Den unge lærer at tage ansvar for sin egen hverdag. Vi træner almene færdigheder og hjælper med at udvikle redskaber, så den unge på sigt kan samarbejde i mindre teams og bidrage aktivt fx i lokale naturprojekter.

Relationer og samarbejde

Den unge vil blive mødt af voksne med en forståelse for, at udvikling sker gennem relationer og samarbejde. Som lærere og pædagoger vil vi pege på oplagte muligheder, inspirere og vejlede og være med til at skabe en realistisk fremtid for den unge efter en STU. En fremtid med et arbejdsliv, hvad enten det er via uddannelse, et beskæftigelsesfremmende tilbud eller direkte på arbejdsmarkedet.

Vores fokus er ansvar, samarbejde og fællesskab, der alle er vigtige parametre for den unges videre udvikling og uddannelse.

Tilbud om bolig under STU

Hvis den unge har brug for et sted at bo under sin STU, er der også mulighed for det.

Kontakt os og hør mere om de forskellige muligheder.