STU med fokus på dig og dine muligheder

Lykkegardskolen tilbyder Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Det er et treårigt forløb for unge i alderen 16 – 25 år med særlige behov. Uddannelsen har til formål at styrke den unge i at mestre sit eget liv ved at opnå sociale, personlige og faglige kompetence