PRIVATLIVS- og COOKIEPOLITIK FOR LYKKEGARDSKOLEN

Privatlivspolitik

Lykkegardskolen er som dataansvarlig forpligtet til, jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 13, at give dig en række oplysninger i forbindelse med, at Lykkegard behandler personoplysninger om dig.

1) DATAANSVARLIG
Lykkegardskolen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig.

Kontaktoplysninger
Lykkegardskolen ApS
CVR-nr.: 39860708
Hovedgaden 2
4420 Regstrup
www.lykkegardskolen.dk

Kontaktperson vedrørende behandling af personoplysninger
Stian Brandt
Telefon: 41 40 37 05
Mail: sb@lykkegard.dk

2) BEHANDLINGSFORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNDLAG

Kundeoplysninger
Hvis du er kunde ved os, behandler vi følgende oplysninger om dig:

– Navn eller navn på relevant kontaktperson
– Adresse
– E-mail
– Telefonnummer og mobilnummer
– Evt. stilling
– Ordrehistorik
– Faktura- og betalingshistorik
– Evt. rykkerskrivelser og informationer om inkassobehandling

Formålet med vores behandling af oplysningerne er etablering og gennemførelse af kundeaftaler, fakturering til kunder, betaling og eventuel inkassoprocedure.

Grundlaget for vores behandling af kundeoplysninger er følgende:

– Opfyldelse af en aftale med den registrerede, eller håndtering forud for en aftale på den registreredes anmodning

– Nødvendighed for overholdelse af retlig forpligtelse

Leverandøroplysninger
Hvis du er leverandør ved os, behandler vi følgende oplysninger om dig:

– Navn eller navn på relevant kontaktperson
– Adresse
– E-mail
– Telefonnummer og mobilnummer

Formålet med vores behandling af oplysningerne er etablering og gennemførelse af leverandøraftaler.

Grundlaget for vores behandling af leverandøroplysninger er følgende:

– Opfyldelse af en aftale med den registrerede, eller håndtering forud for en aftale på den registreredes anmodning

– Nødvendighed for overholdelse af retlig forpligtelse

Oplysninger om jobansøgere
Hvis du ønsker at søge en stilling ved os, behandler vi følgende oplysninger om dig:

– Navn
– Adresse
– E-mail
– Telefonnummer og mobilnummer
– Ansøgning
– CV
– Uddannelsespapirer
– Billede
– Øvrige bilag, med personoplysninger, der vedlægges ansøgningen

Formålet med vores behandling af oplysningerne er håndtering og vurdering af indkomne ansøgninger i forbindelse med stillingsopslag samt håndtering, vurdering og eventuel opbevaring af uopfordrede ansøgninger.

Grundlaget for vores behandling af oplysningerne er følgende:

– Opfyldelse af en aftale med den registrerede, eller gennemførsler forud for en aftale på den registreredes anmodning

– Samtykke (i det omfang ansøgningen ønskes gemt i ét