Mentalisering som pædagogiske ramme

Vores pædagogiske tilgang på Lykkegardskolen er mentaliseringsbaseret. Mentalisering er evnen til at skabe mening ved at sætte egne og andres tanker, følelser, behov og reaktioner ind i en meningsfuld kontekst. En evne, der er afgørende for at kunne mestre sit eget liv.

Vi er særligt optaget af den gode rammesætning og af at vise den omsorg og forståelse, som den enkelte elev har behov for. Det betyder blandt andet, at vi både relationelt og metodisk arbejder nysgerrigt og tålmodigt med elevens udvikling og altid med blik for, hvad der ligger bag de forskellige adfærds- og handlemønstre.

Undervisning og behandling i trygge og faste rammer

Lykkegardskolen tilbyder undervisning i trygge og faste rammer med en forudsigelig hverdag. Fagene bliver tilpasset den enkelte elevs behov og niveau. Hver elev har tæt kontakt til de primære voksne og bliver støttet i nye og mere hensigtsmæssige handle- og adfærdsmønstre, som er væsentlige for den enkeltes trivsel og udvikling. Behandlingsdelen er en integreret del af skoledagen, som går hånd i hånd med undervisningen. Behandling og undervisning er således hinandens forudsætninger.

Tydelige og omsorgsfulde voksne

Ved at sætte den daglige pædagogiske ramme for vores elever skaber vi den tryghed og sikkerhed, der skal til, for at den enkelte elev kan trives og udvikle sig. Det indebærer tydelige og omsorgsfulde voksne, der støtter eleven både som individ og som del af en gruppe. Vi sikrer således ressourcer til samtaler og individuel udvikling og til at støtte elevens evne til at indgå i sociale relationer.

Struktur og rutiner

Dagene på skolen er fast strukturerede og skemaer, rutiner og aktiviteter er rammesat ud fra den enkeltes evner og behov. På den måde ved eleven, hvad der skal ske, hvornår og hvorfor. I rammesætningen af den enkelte elev lader vi os inspirere af flere forskellige metoder og tilgange, der alle har betydning for det mentaliserende møde med eleven – herunder TEACCH, sanseintegration, neuropædagogik og miljøterapi.

Lykkegardskolen
Hovedgaden 2
4420 Regstrup

Skoleleder og visitation skole- og dagbehandling
Rikke Klindt
rik@lykkegardskolen.dk
tlf. 92 90 05 00

Visitation STU
Charlotte Bruno-Johansen
charlotte@schouholm.dk
tlf. 40 30 05 50