Anerkendende tilgang og feedback på Lykkegardskolen

Med udgangspunkt i Lykkegardskolens fokus på hver enkelt elevs forudsætninger for at lære bliver det tydeligt, hvor den enkelte har behov for støtte. Den indsigt og forståelse baner vejen for optimal læring og sikrer klare rammer for det daglige arbejdsgrundlag for både elev og lærere.

Det er af stor værdi for elevens videre forløb, at et klart støttebehov er kendt og accepteret, når eleven eventuelt fortsætter i almen folkeskole eller går i gang med en ungdomsuddannelse.

Lykkegardskolen arbejder med elevernes trivsel ved at inddrage deres egne refleksioner og perspektiver i det faglige arbejde. Det er med til at gøre læring til en positiv situation, hvor den anerkendende tilgang og feedback er en naturlig del af skoledagen. Det støtter den enkelte elev i en mere personlig, kompetent udvikling, som også viser sig i andre sociale sammenhænge – både i og udenfor skolen.

Den faglige udvikling bliver sikret ved tydelige læringsmål

På Lykkegardskolen sikrer vi den faglige udvikling ved til stadighed at være opmærksom på progressionen i de læringsmål, der er sat for den enkelte elev. Det langsigtede mål er altid, at eleven gennemfører folkeskolens 9. klasse enten på Lykkegardskolen eller i folkeskolen.

De mellemlange mål når vi ved at gennemføre velbelyste delmål i løbet af et skoleår, mens de kortsigtede mål er dem, vi arbejder med dagligt. Det er en stor tilfredsstillelse for den enkelte elev at kunne se og følge sin egen fremgang i takt med, at de kortsigtede læringsmål bliver indfriet, og der bliver sat nye mål. Samtidig giver det Lykkegardskolen et godt fundament for at tilpasse og tilrettelægge undervisningen optimalt.

Brochure om Lykkegardskolen

Lykkegardskolen
Hovedgaden 2
4420 Regstrup

Skoleleder
Astrid Barslund
ab@lykkegardskolen.dk
tlf. 92 90 05 00

Visitation
Pernille Brandt
pernillebrandt@lykkegard.dk
tlf. 41 41 76 35