Undervisning og behandling på Lykkegardskolen

På Lykkegardskolen bliver eleverne som udgangspunkt undervist i fuld fagrække. Da vi også er et behandlingstilbud, bliver undervisningen gennemført med særlige hensyn til den enkelte. Behandling og undervisning er hinandens forudsætninger i hverdagen.

Vi tilrettelægger undervisningen ud fra den enkelte elevs situation og særlige forudsætninger og sådan, at eleven oplever