Undervisning og behandling på Lykkegardskolen

På Lykkegardskolen bliver eleverne som udgangspunkt undervist i fuld fagrække. Da vi også er et behandlingstilbud, bliver undervi