Undervisning og behandling på Lykkegardskolen

På Lykkegardskolen bliver eleverne som udgangspunkt undervist i fuld fagrække. Da vi også er et behandlingstilbud, bliver undervisningen gennemført med særlige hensyn til den enkelte. Behandling og undervisning er hinandens forudsætninger i hverdagen.

Vi tilrettelægger undervisningen ud fra den enkelte elevs situation og særlige forudsætninger og sådan, at eleven oplever en lignende undervisningskultur, som den, der findes i ordinære skolesammenhænge.

Film om Lykkegardskolen

En del af noget større

Det er afgørende for os, at vores elever føler sig som en del af noget større, og at lige netop deres bidrag er vigtigt og har betydning for fællesskabet.

Eleverne bliver sat sammen i grupper ud fra den viden, vi har om deres følelsesmæssige og mentale niveau. Selv om der er stor spredning på de faglige kompetencer, den enkelte elev har, har vi fokus på, at alle får maksimalt udbytte af undervisningen. Vi er således bevidste om, at eleverne udnytter og udvikler deres individuelle potentiale.

På Lykkegardskolen arbejder vi med forskellige undervisningsplatforme, lærerbogssystemer og kommunikationsformer, som vi tilpasser den enkelte. Hver elev får computer eller iPad til rådighed i skoletiden.

Hjælp til at mestre læringssituationen

Elever med nedsat funktionsniveau får tilbudt kompensation i de forskellige læringsaktiviteter. De kan fx have begrænset arbejdshukommelse, mangle selvreguleringsevne, have forhøjet stressniveau, afkodningsudfordringer og lignende. Her imødekommer vi eleverne på forskellige måder. Fx ved auditiv og visuel afskærmning, differentierede kommunikationsstøttesystemer, Time Timere, Sociale Historier, KAT-Kassen, praktiske aktiviteter og meget andet. Fælles for alle tiltag er, at de er med til at sikre elevens følelse af at kunne mestre sin læringssituation.

På Lykkegardskolen kan eleverne afslutte deres grundskoleforløb med en FP9.

Lykkegardskolen
Hovedgaden 2
4420 Regstrup

Skoleleder og visitation skole- og dagbehandling
Astrid Barslund
ab@lykkegardskolen.dk
tlf. 92 90 05 00

Visitation STU
Charlotte Bruno-Johansen
charlotte@schouholm.dk
tlf. 40 30 05 50

Brochure om Lykkegardskolen