Samarbejde

Samarbejdet med hjemmet

Uanset om eleven bor hos sine forældre, en plejefamilie eller på børne- og ungehjem, er samarbejdet af største vigtighed for et positivt udbytte af skole og dagbehandlingen. Vi prioriterer en høj grad af åbenhed og nærvær i samarbejdet med hjemmet. En åbenlys dialog imellem skole og hjem sikrer en høj grad af tryghed for det enkelte barn. Den enkelte elevs udviklingsmuligheder bliver styrket ved et nært og anerkendende samarbejde imellem elevens primære omsorgspersoner.

Samarbejdet med øvrige aktører

Lykkegardskolen imødekommer et tæt samarbejde med alle fagprofessionelle om den enkelte elev. Det gælder sagsbehandlere, PPR, psykiatri, UU-vejledere og ikke mindst elevernes distriktsskoler. Det tætte samarbejde og den høje grad af vidensdeling sikrer dels den absolut bedste indsats omkring den enkelte elev, dels at hele forløbet på Lykkegardskolen bliver præget af høj faglighed, progression og trivsel.

Lykkegardskolen drives i fællesskab af Pernille Brandt, ejer og leder af Lykkegard og Per Schou Johannesen, ejer og leder af Schouholm.

Lykkegardskolen
Hovedgaden 2
4420 Regstrup

Skoleleder, visitation skole- og dagbehandling
Rikke Klindt
rik@lykkegardskolen.dk
tlf. 92 90 05 00

Visitation STU
Charlotte Bruno-Johansen
charlotte@schouholm.dk
tlf. 40 30 05 50