Samarbejde

Lykkegardskolen og samarbejdet med forældre

Lykkegardskolen inviterer forældrene ind i det læringsmiljø, som deres børn færdes i. Det har stor betydning for eleverne at opleve den positive relation skole og forældre imellem, når forældrene kender og bakker op om børnenes hverdag ved at gentage nogle af skolens enkle rammer i hjemmet. Det gælder også den anden vej rundt: At forældrene bidrager med positive erfaringer, som kan bringes med ind i skoleforløbet og derved gøre det lettere for børnene at være i skolen.

Lykkegardskolen og samarbejdet med anbringende kommune

Lykkegardskolens tætte samarbejdet med de anbringende kommuner sikrer, at kommunerne får de nødvendige tilbagemeldinger om den enkelte elevs status med henblik på at vurdere det videre forløb. Når/hvis eleven vurderes parat og egnet til almindelig folkeskole, samarbejder Lykkegardskolen og den enkelte kommune om en plan for elevens overgang til folkeskolen.

Et tæt samarbejde mellem Lykkegardskolen, Lykkegard og Schouholm

For de elever, der bor hos Lykkegard eller Schouholm, prioriterer vi et tæt samarbejde mellem medarbejderne fra opholdsdelen og Lykkegardskolen om retningen for den enkelte elev. Det styrker sammenhængskraften mellem undervisning og behandlingsindsatser. Derudover sikrer det, at ressourcerne bliver afstemt, og at de aftalte indsatser bliver fulgt og bakket op.

Lykkegardskolen drives i fællesskab af Pernille Brandt, ejer og leder af opholdsstedet Lykkegard og Per Schou Johannesen, ejer og leder af opholdsstedet Schouholm.

Lykkegardskolen
Hovedgaden 2
4420 Regstrup