Samarbejde

Samarbejdet med hjemmet

Uanset om eleven bor hos sine forældre, en plejefamilie eller på et opholdssted, er samarbejdet af største vigtighed for et positivt udbytte af skole og dagbehandling. Vi