Lykkegardskolen

Lykkegardskolen er et dagbehandlingstilbud for børn og unge med behov for en helhedsorienteret behandlings- og undervisningsindsats.

På Lykkegardskolen er der plads til 21 elever fra 0. til 10. klasse. Elever kan optages på Lykkegardskolen efter henvisning fra kommunen.

Målgruppen for Lykkegardskolen er elever med en eller flere diagnoser. Det kan være autismespektrum-forstyrrelse, ADHD, udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser.

For at opnå den optimale læring arbejder vi inden for en genkendelig og struktureret undervisningsramme, hvor vi tager individuelle hensyn til den enkelte elev. Niveau, læringsstil og støttebehov tager således udgangspunkt i, hvor eleven er, så vi skaber trygge og forudsigelige rammer om det at lære og at gå i skole.

Fra vores hverdag ved vi, at afstemte, klare rammer og en tydelig fælles retning for skoleforløbet giver de bedste forudsætninger for at lykkes.

Vi fokuserer på at have en tæt dialog med forældre, pårørende og anbringende kommune.

Er du interesseret i at høre mere om skoletilbuddet, så er du velkommen til at kontakte skoleleder Astrid Barslund, ab@lykkegardskolen.dk, tlf. 92 90 05 00 eller Pernille Brandt, pernillebrandt@lykkegard.dk, tlf. 41 41 76 35

Lykkegardskolen
Hovedgaden 2
4420 Regstrup

Skoleleder
Astrid Barslund
ab@lykkegardskolen.dk
tlf. 92 90 05 00

Visitation
Pernille Brandt
pernillebrandt@lykkegard.dk
tlf. 41 41 76 35