Lykkegardskolen

Lykkegardskolen er et skole- og dagbehandlingstilbud for børn og unge med behov for en helhedsorienteret behandlings- og undervisningsindsats. Lykkegardskolen har undervisningsoverenskomst med Holbæk kommune.

Lykkegardskolen tilbyder skole og dagbehandling fra 0. – 10. klasse for elever med ASF-problematikker, ADHD, tilknytningsforstyrrelser, udviklingshæmning eller andre udviklingsforstyrrelser, der samlet set har betydning for barnets og den unges evne til at indgå i sociale relationer.

Lykkegardskolen tilbyder undervisning i fuld fagrække med mulighed for FP9 ved grundskolens ophør. For elever i udskolingen visiteret efter § 33 er der et særligt tilrettelagt forløb med begrænset fagrække og undervisning i praktikker. Lykkegardskolen rummer ligeledes et STU-tilbud med et individuelt tilrettelagt forløb tilpasset den enkeltes mål og ønsker for fremtiden.

Klasserne bliver sammensat ud fra elevernes følelsesmæssige ståsted og deres personlige og sociale ressourcer.

Vi støtter eleverne i at udnytte og udvikle deres kompetencer på det personlige, faglige og sociale plan. De pædagogiske metoder, vi anvender, bliver tilpasset den enkelte elev, så de opstillede, individuelle mål bliver nået.

Ferieplan

Lykkegardskolen følger Holbæk Kommunes ferieplan.

Læseplaner

Skolen følger de vejledende læseplaner, som Undervisningsministeriet har udarbejdet.

Årsplaner

Lykkegardskolen udarbejder ved skoleårets start årsplaner for alle fag i de enkelte klasser. Planerne bliver udarbejdet på baggrund af gældende trinmål/slutmål i forhold til elevsammensætningen.

Elevplaner og evaluering

Lykkegardskolen udarbejder en gang om året en detaljeret elevstatus, hvor elevens sociale, personlige og faglige udvikling bliver beskrevet og belyst. Desuden bliver der udarbejdet en SMTTE-model for hver elev. Modellen består af fem forskellige elementer Sammenhæng, Mål, Tiltag, Tegn og Evaluering.

Arbejdet med SMTTE sikrer for det første en systematisk vurdering af, om de metoder og tilgange, vi har stillet op for eleven, bidrager til at indfri de opstillede sociale, personlige og faglige mål, der er aftalt med anbringende kommune, hjemmet og eleven selv. For det andet sikrer det, at vi hele tiden møder eleven inden for hans/hendes nærmeste udviklingszone.

Lykkegardskolen deltager i de nationale tests og i den nationale trivselsundersøgelse. Derudover bliver eleverne testet internt i de forskellige fag, så vi hele tiden har et konkret billede af, hvad eleven kan, og hvor vi skal have fokus.

Elever har udsmykket facaden på Lykkegardskolen.

Er du interesseret i at høre mere om Lykkegardskolen, så er du velkommen til at kontakte skoleleder Rikke Klindt, rik@lykkegardskolen.dk, tlf. 92 90 05 00

Lykkegardskolen
Hovedgaden 2
4420 Regstrup

Skoleleder og visitation skole- og dagbehandling
Rikke Klindt
rik@lykkegardskolen.dk
tlf. 92 90 05 00

Visitation STU
Charlotte Bruno-Johansen
charlotte@schouholm.dk
tlf. 40 30 05 50

STU-uddannelse

Lykkegardskolen tilbyder Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge i alderen 16 til 25 år med særlige behov.

STU med fokus på dig og dine muligheder
For unge der ønsker en bred uddannelse med vægt på natur, udeliv, sport, bevægelse, håndværk og kreative værksteder. Der er rig mulighed for at tilegne sig praktiske og tekniske færdigheder.

Ud over den ordinære STU-uddannelse er der også mulighed for Maritim STU
Maritim STU er ideel for unge, som har interesse for eller ønsker at blive en del af et maritimt miljø. Målet kan være en håndværksmæssig eller maritim uddannelse.