STU med fokus på Natur og udeliv

Linjen Natur og udeliv er målrettet unge, der ønsker at opleve naturen og årstidernes skiften på nærmeste hold.

Den unge lærer at færdes i naturen og at bruge og genbruge naturens ressourcer på fornuftig vis. Den unge får indsigt i bæredygtigt landbrug og dyrehold og mulighed for at etablere og vedligeholde byhaver i nærmiljøet.

Der er rig mulighed for at tilegne sig praktiske og tekniske kundskaber i fx teknisk tegning, projektering og 3D-modellering. Det bruger vi blandt andet som forberedelse til bygning af shelter, bænke, terrasser o.l.

Vi kan også tage på vandreture og udflugter, hvor forberedelserne er en del af undervisningen. Vi sår, dyrker og høster, laver mad over bål, fisker og cykler.

Maritim STU

Lykkegardskolens STU har også linjen Maritim STU

Lykkegardskolen
Hovedgaden 2
4420 Regstrup

Skoleleder og visitation skole- og dagbehandling
Astrid Barslund
ab@lykkegardskolen.dk
tlf. 92 90 05 00

Visitation STU
Charlotte Bruno-Johansen
charlotte@schouholm.dk
tlf. 40 30 05 50

Brochure om STU