STU med fokus på dig og dine muligheder

I Lykkegardskolens STU-tilbud har vi fokus på dig, din motivation, dine interesser og kompetencer. Vi udarbejder i fællesskab en handleplan, der er tilpasset dig og dine mål og ønsker for fremtiden.

Du bliver mødt af medarbejdere med kendskab til unge/voksne med diagnoser fx autismespektrumforstyrrelse, ADHD, udviklingshæmning og tilknytningsfor-
styrrelse. Vi tilbyder et trygt læringsmiljø med individuelt tilpassede muligheder.

En bred vifte af muligheder

Lykkegardskolen samarbejder med andre opholdssteder og aktører på STU-området. Vi kan derfor i fællesskab tilbyde en palette af muligheder: skole, musik, motion, kreative værksteder og forskellige aktiviteter på store udendørs arealer. Undervejs i forløbet får du tilbud om studieture og udenlandsrejser. Har du brug for en mentor under dit praktikforløb, er det også en mulighed. Vi kan også tilbyde dig et sted at bo under din STU.

Uddannelseslinjer, valgfrie fag og ADL

Som STU-elev bliver din uddannelse tilrettelagt, så det praktiske og boglige matcher dit niveau. Vi tilbyder en række linjefag, hvor vi arbejder målrettet ud fra dine ressourcer, potentialer og behov. Det er muligt at kombinere linjerne, så du fx både kan gå på ”Natur og udeliv” og samtidig have undervisning på STS i et eller flere fag. Uddannelsen bliver løbende tilpasset.

Linjefagene kan suppleres med en række valgfri fag som fx idræt og musikundervisning. Der er træning i almindelig daglig livsførelse (ADL) på alle linjer.

Brochuren om STU

Lykkegardskolen
Hovedgaden 2
4420 Regstrup

Skoleleder
Astrid Barslund
ab@lykkegardskolen.dk
tlf. 92 90 05 00

Visitation
Pernille Brandt
pernillebrandt@lykkegard.dk
tlf. 41 41 76 35

Linjefag