STU med fokus på dig og dine muligheder

I Lykkegardskolens STU-tilbud har vi fokus på dig, din motivation, dine interesser og kompetencer. Vi udarbejder i fællesskab en handleplan, der er tilpasset dig og dine mål og ønsker for fremtiden.

Du bliver mødt af medarbejdere med kendskab til unge/voksne med diagnoser fx autismespektrumforstyrrelse, ADHD, udviklingshæmning og tilknytningsfor-
styrrelse. Vi tilbyder et trygt læringsmiljø med individuelt tilpassede muligheder.

En bred vifte af muligheder

Lykkegardskolen samarbejder med andre opholdssteder og aktører på STU-området. Vi kan derfor i fællesskab tilbyde en palette af muligheder: skole, musik, motion, kreative værksteder og forskellige aktiviteter på store udendørs arealer. Undervejs i forløbet får du tilbud om studieture og udenlandsrejser. Har du brug for en mentor under dit praktikforløb, er det også en mulighed. Vi kan også tilbyde dig et sted at bo under din STU.

Uddannelseslinjer, valgfrie fag og ADL

Som STU-elev bliver din uddannelse tilrettelagt, så det praktiske og boglige matcher dit niveau. Vi tilbyder en række linjefag, hvor vi arbejder målrettet ud fra dine ressourcer, potentialer og behov. Det er muligt at kombinere linjerne, så du fx både kan gå på ”Natur og udeliv” og samtidig have undervisning på STS i et eller flere fag. Uddannelsen bliver løbende tilpasset.

Linjefagene kan suppleres med en række valgfri fag som fx idræt og musikundervisning. Der er træning i almindelig daglig livsførelse (ADL) på alle linjer.

Brochuren om STU

Lykkegardskolen
Hovedgaden 2
4420 Regstrup

Skoleleder
Astrid Barslund
ab@lykkegardskolen.dk
tlf. 92 90 05 00

Visitation
Pernille Brandt
pernillebrandt@lykkegard.dk
tlf. 41 41 76 35

Linjefag

Natur og udeliv

Du lærer at begå dig i naturen og at bruge/genbruge naturens ressourcer på fornuftig og bæredygtig vis. Du oplever årets gang i naturen på nærmeste hold og lærer om de forskellige årstider.

Vi sår, dyrker og høster grøntsager og frugter, laver mad over bål, sover i shelter, fisker, sejler og cykler. Vi tager også på ture, hvor forberedelserne er en del af undervisningen. Du får rig mulighed for at udvikle dig og flytte dine personlige grænser for, hvad du lige nu tror, du kan.

Kost og sundhed

Kan du lide at lave mad, kan du blive en del af vores køkkenteam, der dagligt tilbereder mad til 30 – 50 personer. Du får en grundlæggende viden om arbejdsgange i et køkken, om sund kost, ernæring og hygiejne.

Eventlinjen

Eventlinjen er for dig, der kan lide at servicere og arrangere i forbindelse med kurser og events. Her kan du indgå i det team, der står for at forberede, købe ind, gøre rent og planlægge alt op til, under og efter et event.

Byggeri og service

Her kan du blive en del af det team, der blandt andet løser pedelopgaver og står for at vedligeholde bygninger og grønne områder. Du lærer at bruge forskellige typer værktøj og mindre maskiner.

STS – Særlig tilrettelagt skole

Vi kan tilbyde at undervise på alle niveauer i samtlige folkeskolefag. Hvis du ikke har afsluttet folkeskolens afgangsprøver, kan du gøre det i vores STS-tilbud. Undervisningen bliver tilrettelagt ud fra din læringsstil og dine behov.

Vi kan også tilbyde sprogundervisning/grundlæggende danskundervisning for unge med dansk som 2. sprog.

Valgfrie fag

Musik

Vi har et stort musiklokale, hvor du sammen med en musiklærer kan styrke dine musikalske evner. Du kan fx få sangundervisning eller lære at spille klaver, keyboard og guitar.

Idræt/bevægelse

Her kan du svømme, styrketræne, spille bold og padeltennis. Der er også mulighed for aktiviteter, hvor bevidstheden om kroppens signaler, afspænding og balance er i fokus. Vi har en massør tilknyttet.

Kørekort

Er du over 18 år, og drømmer du om at få kørekort til bil, så kan vi hjælpe dig med at få opfyldt din drøm. Vi støtter dig undervejs fx med den teoretiske del.

Eksempel på opbygning af STU

Lykkegardskolens STU-tilbud er udviklet i samarbejde med: Malthesminde, Lykkegard og Schouholm.