Lykkegardskolen
Hovedgaden 2
4420 Regstrup

Skoleleder
Jacob Plambeck
jp@lykkegard.dk
tlf: 92 90 05 00

Visitation
Pernille Brandt
pernillebrandt@lykkegard.dk
tlf. 41 41 76 35

Lykkegardskolen

På Lykkegardskolen er der plads til 21 elever fra 0. til 10. klasse. Elever kan optages på Lykkegardskolen efter henvisning fra kommuner. Det er ikke nødvendigt at være tilknyttet Lykkegards øvrige tilbud – fx døgnophold eller aflastning – for at gå på skolen.

Målgruppen for Lykkegardskolen er elever med en eller flere diagnoser. Det kan være autismespektrum-forstyrrelse, ADHD, udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser.

For at opnå den optimale læring arbejder vi inden for en genkendelig og struktureret undervisningsramme, hvor vi tager individuelle hensyn til den enkelte elev. Niveau, læringsstil og støttebehov tager således udgangspunkt i, hvor eleven er, så vi skaber trygge og forudsigelige rammer om det at lære og at gå i skole.

Fra vores hverdag ved vi, at afstemte, klare rammer og en tydelig fælles retning for skoleforløbet giver de bedste forudsætninger for at lykkes.

Vi fokuserer på at have en tæt dialog med forældre, pårørende, anbringende kommune og Lykkegards øvrige tilbud.

Er du interesseret i at høre mere om skoletilbuddet, så er du velkommen til at kontakte leder Pernille Brandt, pernillebrandt@lykkegard.dk, tlf. 41 41 76 35