Lykkegards bestyrelse

Bestyrelsen er en betydelig del af den overordnede strategiske ledelse af Lykkegard.

Det er bestyrelses opgave at:

  • Bistå Lykkegard med råd, hjælp og vejledning
  • Inspirere til nytænkning og udvikling af Lykkegard
  • Fremme Lykkegards faglige profil
  • Sikre at Lykkegard er organiseret på en forsvarlig måde
  • Sikre at bogføring og regnskabsfremlæggelse foregår på en tilfredsstillende måde
  • Sikre at bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om Lykkegards økonomi

Bestyrelsesformand

Thomas Lumholt
Konsulent

Jeg er konsulent hos Socialstyrelsen – VISO, samt del af “Den Permanente Task Force” på området for udsatte børn og unge.

Jeg er uddannet socialrådgiver, familie- og psykoterapeut, diplomleder. Har siden 00’erne arbejdet med udsatte børn og familier gennem mit arbejde som sagsbehandler, leder og konsulent i kommuner og stat. Mine erfaringer på det sociale områ