Brobygningsforløb

På trods af mange gode initiativer om inklusion i folkeskolen er det et faktum, at en del elever med autismespektrumsdiagnoser, ADHD, udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser oplever at være ’dømt ude’.

Mistrivsel, ustabilt fremmøde, manglende ressourcer, viden eller forståelse for barnets særlige behov fra skolens side eller fravær på grund af indlæggelser kan føre til en uønsket afbrydelse fra skolen. Dage væk fra skolen kan blive til uger, måneder eller år. Det gør vejen tilbage til et stabilt og positivt undervisningsforløb vanskelig.

En koncentreret indsats i samarbejde med barnet, forældre og myndighed

Et brobygningsforløb i samarbejde med Lykkegardskolen kan være med til at få barnet/den unge gjort interesseret i skolearbejdet igen.

Vi tilbyder en koncentreret indsats, hvor vi i samarbejde med barnet/den unge, forældre og myndighed får afklaret, på hvilket niveau barnet/den unge er udviklingsmæssigt. Vi møder barnet/den unge i øjenhøjde, opbygger relationen og kendskabet til den enkeltes problematikker.

Det indgående kendskab vi derved får, den relation, vi udvikler, og den tillid vi etablerer, er afgørende for, at vi kan begynde brobygningsarbejdet. Det gælder uanset om formålet med tiden på Lykkegardskolen er, at eleven kommer tilbage til sin tidligere skole, eller der viser sig et behov for et specielt tilrettelagt skoleforløb.

Vi tager afsæt i en henvisning fra barnets/den unges kommune. Brobygningen kan tilbydes som en afklarende fase i forhold til at få kontakten til skolen og undervisningen genoptaget, som led i en børnefaglig undersøgelse, en planlagt anbringelse eller aflastning.

Det er helt afgørende at få klarhed over de tiltag, der skal medvirke til at få tilrettelagt den rette indsats for barnet/den unge med både trivsel og læring for øje.

Lykkegardskolen
Hovedgaden 2
4420 Regstrup

Skoleleder
Astrid Barslund
ab@lykkegardskolen.dk
tlf. 92 90 05 00

Visitation
Pernille Brandt
pernillebrandt@lykkegard.dk
tlf. 41 41 76 35